Europagemeinderat

Roman Wutte

Name:         EU-GR.Roman Wutte

 

Funktion:    Gemeinderat(2009-2015)

                   

                   

                    Europagemeinderat

 

Kontakt:      roman.wutte@oevp1.at

LR.Christian Benger, MEP. Elli Köstinger & GR. Roman Wutte
LR.Christian Benger, MEP. Elli Köstinger & GR. Roman Wutte
NRAbg.Obernosterer, LR Benger & Roman Wutte
NRAbg.Obernosterer, LR Benger & Roman Wutte
Elli Köstinger & Roman Wutte
Elli Köstinger & Roman Wutte
Roman Wutte(ÖVP)
Roman Wutte(ÖVP)
Roman Wutte & Johanna Mikl-Leitner
Roman Wutte & Johanna Mikl-Leitner
GR.Roman Wutte & Mag.Martina Rattinger (Leiterin Verbindungsbüro Land Kärnten in Brüssel)
GR.Roman Wutte & Mag.Martina Rattinger (Leiterin Verbindungsbüro Land Kärnten in Brüssel)
Roman Wutte & Michael Spindelegger
Roman Wutte & Michael Spindelegger
Roman Wutte & Elli Köstinger
Roman Wutte & Elli Köstinger
Roman Wutte & LH. Günther Platter
Roman Wutte & LH. Günther Platter
GS.Hannes Rauch, Roman Wutte und Hermann Pfluger
GS.Hannes Rauch, Roman Wutte und Hermann Pfluger
GS.Rauch, Roman Wutte & BM a.D.Niki Berlakovich
GS.Rauch, Roman Wutte & BM a.D.Niki Berlakovich
GR.Georg Palber,Vertreter Österreichs b d EU  Mag.Grahammer, österr.Botschafter in Japan a.D. Mag.Arnold Obermayr &GR.Roman Wutte
GR.Georg Palber,Vertreter Österreichs b d EU Mag.Grahammer, österr.Botschafter in Japan a.D. Mag.Arnold Obermayr &GR.Roman Wutte
Roman Wutte , KH. Kopf & Hermann Pfluger
Roman Wutte , KH. Kopf & Hermann Pfluger
Richard Zupanc, Franz Kummer & Roman Wutte
Richard Zupanc, Franz Kummer & Roman Wutte
Roman Wutte(ÖVP)
Roman Wutte(ÖVP)
Probesitzen im EU-Parlament
Probesitzen im EU-Parlament
Probevorsitz im EU-Parlament in Brüssel
Probevorsitz im EU-Parlament in Brüssel
Roman Wutte
Roman Wutte
Roman Wutte   &   Franz Kummer
Roman Wutte & Franz Kummer
Roman Wutte
Roman Wutte